Hikayemiz

Helik ve Tino
Değerli Olan Sen Olduğun İçin!

Helik ve Tino İzmir’de faaliyet gösteren özel gelişim merkezidir. Helik ve Tino’nun tüm çabası, gayreti ve hedefleri; çocukların değerli olduğunu bizzat onlara hissettirerek, onların gelişimini tamamlayacak programlarda yine onlara bir öğretmen değil sadece ve sadece bir yol arkadaşı olmaktır.

Tam da burada Helik ve Tino esas olarak çocukların kendi kendine öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Burada bir kez daha öğretmen çocukların kendi öğrenmesine yardımcı olan bir arkadaş konumundadır. Bu anlayışta öğretmen olarak tanımlanan kişiler çocuklara ancak dikkat ve saygı çerçevesinde refakat etmektedirler.

Helik ve Tino kendi vizyonunu özgüveni yüksek, öğrenmeyi seven, kendisi ile barışık, sağduyu sahibi çocuklar yetiştirmek üzerine inşa etmiştir.

Helik ve Tino çocuk gelişimi dışında hiç bir şekilde ticari, siyasi, ideolojik, din ya da başka herhangi bir misyon amacı gütmemektedir.

Bir anlamd a deneyimleyerek öğrenmeye dayanan Helik ve Tino gelişim felsefesi; akademik kaygılardan uzakta, çocukların yaşamı ve öğrenmeyi sevmesi, kavraması ve sebep sonuçları bir bütün olarak algılaması düşüncesindedir.

Helik ve Tino her bir çocuğun kendine özel bir potansiyelinin olduğuna ve ancak uygun koşullar hazırlandığında bu potansiyelin açığa çıkabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle Helik ve Tino özde sağlam bir aidiyet duygusu oluşturarak çocuklarda vazgeçilmez öğrenme sevgisi temin etmeye çalışır. Helik ve Tino bu çizgide ilerlerken bir taraftan da çocukların bireyselliğini, özgüvenini ve bütünlüğünü destekleyecek aktivitelerde bulunur.

Grup içerisinde esas olan rekabet değil birbirlerine saygı duyarak yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusunu geliştirmektir.

Sonuçta Helik ve Tino özel gelişim merkezi özünde farklı yetenek ve ilgilere sahip çocukların gelişim düzeyini takip ederek, her bir çocuğun farklı deneyimlemeler ile kendi yolunu bulmasına yardımcı olmaktadır.

Helik ve Tino çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini takip edip geliştirerek, dengeli bir çizgide, çok yönlü olarak hareket etmekte, çocuklara öğretmenlik değil yol arkadaşlığı yaparak her çocuğun bireysel gelişimini arttırmaktadır.

Helik ve Tino her bir çocuk için belirlediği takvimi hayata geçirip hedeflerine ulaştığında bütün duyularını kullanabilen tüm sosyal kazanımları ve fiziksel becerileri gelişmiş özgüveni yerinde ve hayata hazır çocuklar elde edilmektedir.

Değerli Olan Sen Olduğun İçin!

Helik ve Tino özel gelişim merkezi, İzmir’de 2014 yılında yolları kesişen iki farklı karakterin farklı fikir ve araçlarla aynı amaca doğru ilerlediği yolda, 2017 yılında somutlaşarak Helik ve Tino çatıs altında kendi kimliğine kavuştu.

Tino parçacık demekti. Bir bütün olduğunu düşünmeyen, kendini tamamlamamış eksik hisseden fakat kendinin farkına vardığında tam bir parçanın asıl kendi olduğuna ve başka şeyleri tamamlayacak olanın kendisi olduğuna inanan parçacık.

Helik’se küük taş parçalarıydı. Duvarlarda büyük taşların arasında onları birbirine sımsıkı bağlayan küçük taşlardı.

Tino küçük olmasına rağmen büyük işler başarabileceğinin farkında Helik de kendisi olmadığında kocaman taşlarla örülü duvarların yıkılacağının farkında.

Değerli ve güzel olan her bir şey gibi çocuklarda uzun bir zaman ve emek ister. Deneyimlemek ister. Gerçekleştirmek ister ve dürüstlükle kalite ister.

Helik ve Tino Değerli Olan Sen Olduğun İçin!