Oyun Terapi

Oyun Terapi

Yetişkinlerde uygulanan danışmanlık hizmetinin çocuklardaki karşılığı olarak da kabul edilen Oyun Terapi; kendini kelimelerle ifade edemeyen çocukların oyun yolu ile kendilerini ifade etmelerine yarayan bir terapi sistemidir.

Oyun Terapi yolu ile çocuklar hem kendilerini hem de içerisinde bulundukları dünyayı daha iyi anlamayı, problem çözme becerisini geliştirmeyi ve gelecek yaşamlarında kendi hayatlarını kolaylaştıracakları kimi gerekli davranışları kazanmayı öğrenmektedirler.

Çocuklar büyüme süreçlerinde yaşam tecrübeleri noktasında önemli sorunlarla karşılaşmakta, bazı olay ve durumlarda hem aile hem okul hem de yakın çevrelerinde muhataplarını endişeye sevk edecek davranışlar sergileyebilmektedirler. Bu gibi durumlarda doğru kişilerce uygulanan Oyun Terapi ile çocuklarda gelişim kaydedilmektedir.

Esas olarak Oyun Terapi; terapistin çocukla güvene dayalı bir ilişki kurduğu, bu ilişki sürecinde çocukta problemlerin açığa çıkartıldığı ya da üzerinde çalışıldığı, çözümlenen, yeni becerilerin geliştirildiği, kapanışın hazırlandığı bir süreci temsil etmektedir.

Oyun Terapi sürecinde çocuklarda mevcut duygu durumları ya da davranışlarında değişikler olabilmektedir. Bu normal ve beklenen bir durumdur.

Oyun Terapi odasında çocuklar normal yaşamlarından daha özgür oldukları bir alana sahip olacaktır. Bu özgürlük içerisinde çocuklar duygu, düşünce ve davranış noktasında bütünüyle özgür olacaktır. Bu özgürlük çocuğun kendini rahat hissetmesi ve duygularını tam olarak yansıtması için kaçınılmazdır.

Bu özgürlük içerisinde nadirde olsa çocukların terapiste ya da terapi malzemelerine zarar verdiği durumlarda kimi sınırlamalara gidilebilmektedir. Bu sınırlamalar çocukların özgürlüğünü kısıtlamak değil tam aksine çocukların kendi kontrollerini sağlaması ve kendine karşı duyduğu saygının artmasına yardımcı olmaktadır.

Oyun Terapi süresi çocuğun gelişim durumu ile doğrudan ilintilidir. Her çocuğun gelişim seviyesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle Oyun Terapi seans süreleri hakkında genelleme yapılamamaktadır. Bu nedenle yapılacak olan ön görüşmenin ardından Oyun Terapi seans süresi hakkında velilere bilgilendirmede bulunulmaktadır.

Oyun Terapisi genellikle çocukların eski oyun alışkanlıklarının (oyun şekli ve yoğuluğu) değiştiği ya da bir başka ifade ile çocukların yaşına ve gelişimine uygun oyun oynamaya başladığı an sona ermektedir.