Üstün Yetenek

Özel yetenek kavramı; genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, liderlik, yaratıcılık, görsel ve işitsel sanatlar ile psikomotor becerileri kapsamaktadır.

Özel yetenekli çocukların erken dönemlerinde gözlenen özellikler

Bebeklikte olağan dışı ataklık
Uzun dikkat süresi
Geniş hayal ve imgeleme gücü
Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma
Gelişimsel dönüm noktalarında daha hızlı ilerleme
Keskin gözlem yapma
Aşırı merak duyma
Güçlü bellek
Erken ve olağan üstü dil gelişimi
Hızlı öğrenme yeteneği
Aşırı duyarlılık
Akıl yürütme ve problem çözme becerisi
Mükemmelliyetçilik
Sayılar, bulmacalar ve yap-bozlar ile oyun becerisini geliştirme
Kitapalra aşırı ilgi duyma
Soru sorma
İlgi alanının oldukça geniş olması
Gelişmiş mizah duygusu
Eleştirel düşünebilme
İcatlar yapabilme
Aynı anda birkaç işi yapabilme, yoğunlaşabilme
Yaratıcılık

*Jackson & Klein, 1997; Davis & Rimm, 1998