Üstün Zeka

Üstün Zeka

* Gerekenden daha fazla realist resimler çizen ya da basit matematiksel işlemleri kafasında çözebilen çocukların üstün zekalı olma potansiyeli daha fazladır.
* Bu yaş grubundaki üstün zekalı çocukların konuşma ve yabancı dil konusunda hızlı bir ilerleme kaydettiği ve kelime haznesinin çok çabuk bir şekilde genişlediği gözlemlenmektedir.
* Çok fazla soru sorma ve öğrenme çabası görülür.
* Çok hareketli olan üstün zekalı çocuklar hareketliliğine rağmen uzun süreli dikkat bütünlüğünü koruyabilmektedirler.
* Üstün zekalı çocuklar geniş, karmaşık ama etkili hayaller kurarlar.
* Kitap, Tv ya da diğer kaynaklardan edindikleri bilgileri unutmaz ve bu bilgileri mutlaka kullanırlar.

Üstün Zekalı çocukların diğer belirgin özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

Geniş sözcük dağarcığı, okuduğunu anlama kabiliyeti, uzun süreli bellek, matematiksel akıl yürütme becerisi, tartışma ortamlarında gelişmiş sözel beceriler gösterme, karmaşık olay ve bilgileri çözebilme, işin zorluk derecesi farketmeksizin etkin sonuçlara ulaşma, bilgisayar kullanmaya yatkınlık, yaratıcılık ve yüksek hayal gücü, gözlemleme, farklı bakış açıları, ilginç fikirler, merak ve buna bağlı olarak soru sorma, esprili olma ile sanat, bilim, matematik, geometri, teknoloji ya da müzikte başarılı olma.

Üstün Zekalı çocuklar okul çağına geldiklerinde; yaratıcılık, öğrenme, liderlik ve genel gelişim düzeyinde aynı yaştaki diğer çocuklardan bariz bir şekilde ayrılır farkındalık oluştururlar.

Çocukların üstün zekalı olup olmadıkları konusunda Helik ve Tino Uluslararası standartlara sahip bilimsel testler uygulamakta ve çıkan sonuçlara göre bebek ya da çocuklara özel bir program uygulamaktadır.